مجتمع تجاری

سیتی استار مساحت زمین پروژه ۹۵۰۰ متر مربع است. و زیر بنای کل آن بالغ بر ۷۲۰۰۰ متر مربع می باشد. زیر بنای تجاری ساختمان ۴۸۰۰۰ متر مربع مشتمل بر ۶۵۰ واحد تجاری جمعاً به مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع است. معرفی جاذبه ها تلفیق خلاقانه چرخ و فلک با ساختمان برای اولین بار و به همت تیم فنی و اجرایی پروژه ، سازه چرخ و فلک با ساختمان مجتمع تجاری...
بیشتر بخوانید