صابری

تسهیلات دریافتی شرکت سپاد از بانک صادرات که در سال 1386 جهت اجراء پروژه وصال دریافت شده بود با تدبیر مدیران و استفاده از طرح های زودبازده و بدون فروش اراضی تسویه گردید. محمد رضا صابری مدیر مالی و اقتصادی شرکت سپاد با اعلام این خبر افزود: پرداخت ماهیانه تسهیلات بانک صادرات، هزینه های جاری زیادی را بر شرکت تحمیل می کرد که با تاکید مجمع و تدبیر مدیرعامل محترم...
بیشتر بخوانید