شهردار

شهردار مشهد مقدس و هیئت همراه از منطقه نمونه گردشگری سپاد بازدید کردند
بیشتر بخوانید
شهردار مشهد، مدیر منطقه 2 و جمعی از معاونان شهرداری با همراهی مدیرعامل شرکت ســـپاد خراسان از منطقه نمونه گردشگری سپاد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی ســپاد، مهندس قاسم تقی زاده خامــسی بعد از بازدید طرح ها و پروژه های منطقه طی نشستی در محل شرکت سپاد خراسان گفت: منطقه نمونه گردشگری سپاد دارای ظرفیت های گردشگری است که بایســـتی با توجه به نیاز سرمایه گذاران فضای لازم جهت...
بیشتر بخوانید