اهدای خون

پایگاه سیار انتقال خون  در محل نمازخانه شرکت سپاد خراسان استقرار یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت سپاد خراسان، جمعی از مدیران و پرسنل این شرکت و همچنین مجتمع های تجاری سطح منطقه در این اقدام خداپسندانه شرکت داشتند. گفتنی است پایگاه سیار انتقال خون همه ساله در این شرکت استقرار یافته و به جمع آوری خون های اهدایی می پردازد.
بیشتر بخوانید