درباره سپاد

در دست تدوین...
بیشتر بخوانید
معرفی شرکت سپاد در سال 1366 و با پشتوانه مادی و معنوی 10 هزار سهامدار ایثارگر و خانواده های متدین و با خرید املاکی در حاشیه شمالی و غربی شهر مشهد مقدس به مساحت 600 هکتار ، مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد خرسان تاسیس گردید. مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد به عنوان مجموعه ای متعهد ، مورد اعتماد و توانمند در ایجاد اشتغال مولد، نوآوری در عمران و آبادانی، بهبود...
بیشتر بخوانید
شما در این نماهنگ کوتاه می توانید از اقدامات صورت گرفته در منطقه تجاری گردشگری سپاد توسط شرکت سپاد خراسان آشنا شوید.  
بیشتر بخوانید
شرکت سپاد خراسان در سال 1366 با پشتوانه مادی و معنوی 10 هزار سهامدار رزمنده و ایثارگر تاسیس گردید و نام خود را از ابتدای کلمات "سازندگی پس از دفاع" برگزید. این شرکت با خرید حدود 600 هکتار زمین در حاشیه شمالی و غربی شهر مقدس مشهد نسبت به مطالعات دقیق بر محور توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی اقدام نمود که در حال حاضر 200 هکتار از این اراضی را...
بیشتر بخوانید