برج مسکونی بهارستان

اين مجتمع بزرگ مسكوني در 14 طبقه و با 49 متر ارتفاع از سطح زمین در عرصه اي به وسعت 4264 مترمربع و با زير بناي 21795 مترمربع در مدت 28 ماه به بهره برداري خواهد رسيد. تأسيسات گرمايشي پروژه از سيستم موتورخانه مركزي و تأسيسات سرمايشي آن از سيستم كولر گازي بهره خواهد برد. سازه پروژه از اسكلت فلزي با سيستم باربر جانبي ديوار برشي، قاب مفصلی و سقف...
بیشتر بخوانید