تقاطع غیر همسطح میدان خیام

بزرگراه صدمتری و تقاطع غیر همسطح میدان خیام همزمان با ولادت حضرت علی (ع) در سال 1387 مورد بهره برداری قرار گرفت . پروژه مذكور باعرض مسير130 متر شامل دو باند تندرو رفت و برگشت هر كدام به عرض 15.20 متر در تراز متوسط 3 متر پائین تر از زمین اجراشده است .  در‌ 12 متر فضاي سبز مياني آن امکان اجراي خط قطار شهري ميباشد.
بیشتر بخوانید