بازار بین المللی کاوه

براي خريد سوغات خراسان نيازي نيست به مغازه هاي جسته و گريخته و پراکنده شهر مشهد سربزنيد،‌ کافي است وارد بازار بزرگ بين المللي شهيد کاوه (بازار سپاد مشهد) بشويد. با چند گام نهادن به راحتي مي توان سوغات هاي معتبر خراسان را خريداري کرد. اين پروژه در سال 75 به بهره بردراي رسيد و در سه فاز تجاري در خدمت مسافران و گردشگران قرار گرفت. بازار بزرگ بين المللي سپاد...
بیشتر بخوانید