شبیه ساز سقوط آزاد

در حال حاضر صنعت گردشگری از مواردی می باشد که سرمایه گذاری در آن بسیار مقرون به صرفه می باشد در این میان، شبیه ساز سقوط آزاد یکی از جدیدترین گزینه های جذب گردشگر در سطح جهان می باشد. در شبیه ساز سقوط آزاد (تونل باد عمودی) جریان هوا با سرعت حدود 150 الی 200 کیلومتر ایجاد و احساس سقوط آزاد از هواپیما برای کسی که بر فراز آن شناور...
بیشتر بخوانید