برج بازار

مجتمع تجاری- اداری – مسکونی ویژه برج بازار این پروژه در زمینی به وسعت 23000 متر مربع و در زیربنای 173000 مترمربع در منطقه گردشگری سپاد در حال احداث است. پروژه ای که با 28 طبقه بعنوان یکی از مرتفعترین برج های مشهد شناخته خواهد شد و ترکیبی مدرن از سه کاربری متنوع را تحقق میبخشد. مجتمعی تجاری با رویکرد معماری سنتی راسته بازارها / برج مدرن اداری / برج مسکونی ویژه...
بیشتر بخوانید