مجتمع انبارهای سپاد

مجتمع انبارهای عمومی سپاد با مســـاحت 31 هـــزار متر مربع و دارا بودن تعـــداد 9 سالن (سوله) و یک هزار متر مربع فضــای سکـــوها و فضای محوطه جهت اجاره انـبارها موجـــبات رضــــایت صاحــبان کــــالا،بازرگــانان و دســــت اندر کــــاران این حــوزه را فــراهــم آورده اســت. از جمله ویژگی هایی که این مجتمع را نسبت به سایر مجموعه های انبارداری متمایز کرده می توان به موارد ذیل اشاره نمود: بیمه کالای مشتریان...
بیشتر بخوانید