طاقه فروشان

یکی از صنوفی که بطور جد با عدم جایگیری مناسب در موقعیت فعلی، آن هم به دلیل گذشت زمان دچار مشکل شده است صنف طاقه فروشان قماش مشهد می باشد که تقریباً در شعاع 400 متری حرم مطهر امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام قرارگرفته است. اتحادیه طاقه فروشان قماش از سالیانی قبل تصمیم به جابجایی این صنف به نقطه مناسب شهری نموده که پس از مطالعات بسیار و...
بیشتر بخوانید